testo 400 İHK ve konfor seti (datalogger ve tripodlu)

  • Konfor seviyesinin standartlara uygun olarak belirlenmesi: PMV ve PPD, ayrıca EN ISO 7730 ve ASHRAE 55 uyarınca çekiş ve türbülans
  • İç hava kalitesinin izlenmesi: Uzun süreli ölçümler de dahil olmak üzere iş yerlerinde CO2 konsantrasyonunun, nemin, hava sıcaklığının ve türbülansın belirlenmesi
  • İHK uzun süreli ölçüm: İHK datalogger, testo 400 kullanılarak programlandıktan sonra altı adede kadar farklı probla uzun süreli ölçümler için bağımsız olarak kullanılabilir
  • Set içeriği: testo 400 çok amaçlı İHK cihazı, CO2 probu (kablolu), kablolu türbülans probu, küre termometre (Ø 150 mm) kablolu, uzun süreli ölçümler için İHK datalogger, çanta ile tripod ölçümü, çanta
  • Profesyonel raporlar ve ölçüm verileri yönetimi oluşturmak için analitik yazılım
  • Akıllı kalibrasyon konsepti: Yalnızca prob kafalarının kalibre edilmesi gerekir. Ölçüm cihazı, tutma kolu ve başka bir prob ile çalışmaya devam edebilirsiniz.

Testteknik bülteni ile her zaman güncel kalın. Bültenimiz için şimdi kaydolun.