testo 150 datalogger için WLAN iletişim modülü

  • WLAN üzerinden iletişim için modüler bileşenler
  • Maksimum uygulama yelpazesi için tüm testo 150 veri kaydedici modülleri ile serbestçe birleştirilebilir
  • Kolay kurulum, bakım ve devreye alma

 

Bu bileşen, testo Saveris 1 çevresel izleme sisteminin bir parçasıdır. Modüler sistem, kritik çevresel verilerinizi kaydeder ve analiz eder, sınır değerler ihlal edildiğinde sizi hemen uyarır ve süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.

Testteknik bülteni ile her zaman güncel kalın. Bültenimiz için şimdi kaydolun.