testo 150 datalogger için WLAN iletişim modülü

  • WLAN üzerinden iletişim için modüler bileşenler
  • Maksimum uygulama yelpazesi için tüm testo 150 veri kaydedici modülleri ile serbestçe birleştirilebilir
  • Kolay kurulum, bakım ve devreye alma

 

Bu bileşen, testo Saveris 1 çevresel izleme sisteminin bir parçasıdır. Modüler sistem, kritik çevresel verilerinizi kaydeder ve analiz eder, sınır değerler ihlal edildiğinde sizi hemen uyarır ve süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.