Sıcaklık etiketleri – kendinden yapışkanlı, geri dönüşsüz ve son derece güvenilir

Sıcaklık etiketleri, bir ölçüm nesnesinin yüzey sıcaklığını sıcaklık alanları içinde veya maksimum bir değer olarak belirler. Sıcaklık kontrolü için, kendinden yapışkanlı filmlerin ölçüm nesnesine yapıştırılması yeterlidir. Sıcaklık limit değerleri aşılırsa, ölçüm şeritleri geri dönüşsüz renk değişiklikleri ile son derece hızlı bir şekilde tepki verir. Bu, limit değerlerinin aşılıp aşılmadığının güvenilir bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

Küçük oldukları kadar akıllılar – Testo sıcaklık etiketleri aşağıdakileri sağlar

  • 37 ile 280°C arasında sıcaklık kontrolü için maksimum hassasiyet.
  • Küçükten çok küçüğe kadar hızlı hareket eden nesneler için üç farklı format.
  • 29 ila 150°C sıcaklık aralığında ±1,5°C’lik yüksek ölçüm hassasiyeti.
  • 150°C’den itibaren, ölçüm hassasiyeti ilgili sıcaklık değerinin +%1’i kadardır.
  • Etkileyici bir fiyatla maksimum verimlilik ve ölçüm hassasiyeti.

Testo’nun sıcaklık ölçüm etiketleri üç farklı biçimde ve performans profilinde mevcuttur:

Sıcaklık etiketleri

Her biri 37 ile 280°C arasında kendi ölçüm aralığına sahip olan 6 ölçüm şeridi. Tepki süresi: 2 saniye

Ölçüm noktaları

Her bir durumda 46 ile 260°C arasında 1 maksimum sıcaklık değerini ölçün. Tepki süresi: 2-3 saniye

Testo’nun sıcaklık etiketleri nasıl çalışır?

Ölçüm şeritlerinin çalışma şeklinin arkasında karmaşık kimyasal süreçler olsa da, ilke olarak son derece basit şekilde tasarlanmışlardır. Sıcaklığa duyarlı elemanlar şeffaf bir koruyucu katmanın altında bulunur. Bunlara faz dönüşümlü indikatörler adı verilir. Sıcaklık ölçüm şeritlerinin kendileri farklı kimyasal karışımlarından oluşur, bunlar özel emici kağıt alt tabakaların üzerinde üretilir. Önceden tanımlanan sıcaklıklara erişildiğinde, kimyasallar erir ve alt tabaka tarafından emilir. Kimyasal tepkime bir renk değişimi olarak gösterilir. Önemli: kimyasal tepkime sadece bir kez oluşabileceği için ortaya çıkan renk geri dönüşsüzdür. Sonraki sıcaklık dalgalanmaları renk üzerinde etkili olmaz. Böylece mükemmel sıcaklık kontrolü sağlanır!


Renk kodları ile sıcaklık kontrolü

Sıcaklık etiketlerinde, mini indikatörlerde ve ölçüm noktalarında ısıya duyarlı elemanlar vardır. Önceden tanımlı sıcaklıklarda kimyasal tepkimeler tetiklenir ve bunlar renk değişikliği ile gösterilir: Orijinaldeki gümüş veya altın rengi sıcaklık yüzeyi griden siyaha doğru değişir.

Ölçümlerin dokümantasyonu: sıcaklık etiketlerimiz buna da yardımcı olabilir

Ölçüm şeritlerimizi kullanarak neredeyse hiç çaba harcamadan sıcaklık kontrolü yapabilirsiniz. Çünkü sıcaklık bilgisine sahip kullanılmış ölçüm şeritlerinizi ölçüm nesnesinin yüzeyinden sorunsuz olarak çıkarabilirsiniz. Yapışkan yüzey yeniden kullanılabildiği için, etiketlerinizi inceleme raporunuza veya sıcaklık dokümantasyonunuza yapıştırabilirsiniz.

Testo sıcaklık etiketleri – istediğiniz kadar uzun süre kullanmaya devam edin

Düzgün bir şekilde (kabarcık olmadan) yapıştırılan ölçüm şeritleri ölçüm nesnesine sıkıca ve güvenli bir şekilde yapışır. Yağ, benzin, çözücü veya su gibi maddelerle karşılaştığında bile yerinden çıkmaz. Sadece elle çıkarılabilirler. Örneğin, dokümantasyonunuza yapıştırmak için etiketleri elle çıkarabilirsiniz.