Testo lüksmetreler: hızlı, güvenilir, yüksek hassasiyetli

Aydınlatma şiddeti ve ışık dağılımı, performans ve iş yeri güvenliği gibi faktörler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bir testo lüksmetre ile, en ideal iç mekan aydınlatma koşullarını sağlayabilirsiniz.

Bir testo lüksmetreile rutin ışık ölçümü için tipik uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

  • İş yerinde veya veya kamuya açık binalarda aydınlatma.
  • Sergiler ve müzelerde ışık dağılımı.
  • Üretim hatlarındaki makineler için aydınlatma.

Testo gürültü seviyesi ölçüm cihazı

 

En yüksek gereksinimler için geliştirilmiştir.

testo’nun gürültü seviyesi ölçüm cihazları esnek bir kullanıma sahiptir.

Yüksek hassasiyetli ölçüm sonuçlarına ve basit, pratik uygulamaya güvenebilirsiniz.

Örneğin, yaşam ortamlarında, bina hizmetlerinde veya klima ve havalandırma sistemlerinde.

testo gürültü seviyesi ölçüm cihazları aynı zamanda çevre koruma alanında veya ticaret ve endüstride iş yeri ve uyumluluk ölçümleri için de son derece uygundur.

Gürültü Işık Devir

Ürünlere Git

İş yerlerinde iç hava kalitesi ve konfor seviyelerinin ölçülmesi