Araştırma ve geliştirme

için testo 890 termal kamera

Araştırma ve geliştirme

için testo 890 termal kamera

Araştırma ve geliştirmede verimli geliştirme süreçleri ve hızlı sorun giderme

 

Araştırma ve geliştirme alanında termal kamera kullanarak ölçebileceğiniz her şeyin farkında mısınız?

Son derece hassas bir termal kamera şunları sağlar:

 • Önceden belirlenmiş kırılma noktalarının hedeflenen tespiti
 • Gerçek zamanlı olarak termal anormalliklerin belirlenmesi, soğutma ve ısıtma süreçlerinin izlenmesi
 • Elektrikli bileşenler üzerinde güvenlik kontrollerinin yapılması
 • Devre kartlarında ısı gelişimi ve dağılımının analizi ile geliştirme süreçlerinin optimizasyonu

Testo’nun termal kameralarının termal olarak zorlu geliştirme görevlerinde sizi nasıl destekleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

testo 890 broşürü

Üst düzey termografi

İndir

Analiz ve optimizasyon

Devre kartlarındaki elektronik bileşenler giderek küçülüyor ve giderek daha sıkı bir şekilde bir araya geliyor. Bu, ısı dağılımı gereksinimlerinin arttığı anlamına gelir. Testo’nun termal kamerasını kullanarak geliştirmede zamandan ve kaynaklardan nasıl tasarruf edilir:

 • 10 cm’lik minimum odaklama mesafesi sayesinde en küçük sıcaklık dağılımlarının hassas şekilde görselleştirilmesi
 • Sıcak noktalar ve ısı dağılımı arasındaki ilişkinin hızlı ve kolay analizi
 • Isı dağılımının optimizasyonu

Termal proseslerin değerlendirilmesi

LED’lerin ısıtma ve soğutma davranışı gibi termal süreçleri araştırırken çok noktalı bir ölçüm yeterli olmayacaktır. Tam radyometrik video ölçümüne sahip termal kameralar, sıcaklıkları bir zaman ilerlemesi olarak analiz eder. Nasıl çalışır?:

 • Kamera, termal görüntülerin dizilerini ve videolarını kaydeder.
 • Tüm sıcaklık okumaları işlem sırasında herhangi bir anda mevcuttur ve geriye dönük olarak analiz edilebilir.

Bileşenlerin termal olarak ayrılması

Önemli derecede ısınmaya maruz kalan bileşenler ve sıcaklığa duyarlı bileşenler, genellikle büyük montajlarda birbirine yakın yerleştirilir. Hassas bileşenlerin aşırı ısınmasını önlemek için, tek tek bileşenler veya tüm alanlar termal olarak ayrılmalıdır. Termal kamera sizi nasıl destekleyecek?:

 • testo IRSoft termografi yazılımı ile ısı dağılımının ölçümü ve analizi
 • Farklı yalıtım malzemeleri ile test ve analizlerin kontrol edilmesi
 • Optimum yalıtım yerleşimi ve gereksiz yüksek birim maliyetlerinden kaçınma
 • Termal dekuplaj çalışmıyorsa hızlı sorun giderme
 • Soğutma bileşenleri için verimli çözümlerin geliştirilmesi

Mekanik bileşenlerin geliştirilmesi

Mekanikteki aşırı sıcaklıklar, bileşenler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Mekanik bileşenleri veya tüm montajları içeren araştırma ve geliştirmede odak noktası bu nedenle ısı geliştirmedir. Termal kamera sizi nasıl destekleyecek?:

 • Termal anormalliklerin gerçek zamanlı olarak görselleştirilmesi ve nedenin hızlı bir şekilde tanımlanması (örn. sürtünme)
 • Montajlarda veya bileşenlerde ısı dağılımının analizi

Uygulama örneği: Elektronikte kalite güvence

Bir devre kartı üzerindeki elektronik bileşenlerin ısı gelişimi, bitişik düzeneklerin işlevini etkileyebilir ve hatta tüm devrenin arızalanmasına yol açabilir. testo 890 termal kamera ile şunları yapabilirsiniz:

• Isıl davranışları açısından küçük bileşenlerin ve ince yapıların ayrıntılı incelemesini gerçekleştirin

• Daha uzun süreler boyunca ve farklı yük koşullarında ısı gelişimini izleyin

• testo IRSoft kullanarak termal proseslerin basit, kapsamlı analizini ve dokümantasyonunu gerçekleştirin

testo 890’ın kalite güvencede analizleri nasıl iyileştirebileceğini ve optimizasyon süreçlerini nasıl hızlandırabileceğini öğrenin

Detaylı bilgi

Uygulama örneği: Araştırma ve geliştirmeyi hızlandırma

Araştırma ve geliştirme departmanları, ürünleri giderek daha kısa sürelerde tasarlamak ve pazara hazır hale getirmek zorundadır. Bunu yapmak için, sorunlu alanlar erken bir aşamada tespit edilmeli, kapsamlı bir şekilde analiz edilmeli ve etkin bir şekilde optimize edilmelidir. testo 890 termal kamera ile şunları yapabilirsiniz:

• İnce yapıları ve ısı farklılıklarını görselleştirin ve inceleyin

• Termal prosesleri daha uzun süreler boyunca kaydedin ve analiz edin

• Termal görüntülerdeki ölçüm değerlerini sıcaklık-zaman diyagramlarına aktarın ve bunları görüntü veya Excel dosyaları olarak dışa aktarın

testo 890 kullanarak test ve geliştirme süreçlerinin nasıl önemli ölçüde hızlandırılabileceğini öğrenin.

Detaylı bilgi

Referans raporu: Viyana Teknik Üniversitesi

Rotor dişlileri, gücü tahrikten rotora iletir ve bu nedenle aşırı mekanik streslere maruz kalır. Viyana Teknik Üniversitesi’nden bilim adamları, testo 890 termal kamerayı çok sayıda test ve optimizasyon görevi için kullanıyor:

• Dişli çarklar, yataklar ve millerdeki termal anormallikler, tasarım açısından bir optimizasyon ihtiyacı olduğunu gösterir.

• Farklı mekanik yüklere sahip uzun süreli kayıtlar, güvenilirlik ve hizmet ömrü hakkında sonuçlar çıkarılmasını sağlar.

• LabVIEW ile uyumluluk sayesinde, görüntü verileri Enstitü’de kullanılan programlama yazılımı kullanılarak işlenebilir ve yapılandırılmış bir şekilde kaydedilebilir.

testo 890’ın neden bilim adamları için başka açılardan da vazgeçilmez bir test ve ölçüm cihazı haline geldiğini öğrenin.

 
Detaylı bilgi

Corona virüsünden domuz gribine: testo 890 termal kameralar ile ateş ölçümü

testo 890 termal kameralarla ateş ölçümü

Neden ateş tespiti?

Hareketliliğin arttığı zamanlarda, enfeksiyonlar da ulusal sınırlarda kalmaz. Corona, ebola, SARS veya domuz gribi: Kimse bir salgının veya bir salgının sonuçlarını hayal etmek istemez. Bu nedenle, büyük risk grubundaki kişileri erken teşhis etmek halk sağlığının yararınadır. Havaalanları, alışveriş merkezleri veya stadyumlar gibi yoğun kullanılan tesislerin işletmecileri hastalıkların önlenmesi için özel bir sorumluluk taşırlar.

Neden termografi ile ateş ölçümü?

Enfeksiyon için önemli bir gösterge, genellikle ateş olarak bilinen vücut ısısı artışıdır (yakın çevredeki diğer insanlarla karşılaştırıldığında). Termografi, sadece bireyleri değil, aynı zamanda geniş insan akışını taramak için ideal bir yöntemdir. Bunu yapmak için, gözün iç köşesindeki sıcaklık ölçülür ve sapması durumunda bir alarm tetiklenir. Bu, artan vücut sıcaklığına sahip kişilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasını ve daha kesin testler için izole edilmesini sağlar.

testo 890 cihazlarımızda ateş ölçümü özelliği sayesinde ekranda çıkan kare ile alan içinde ölçülen sıcaklığı rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Bu alan, insan için ateşi olduğu tespit edilen eşik değere göre tasarlanmıştır. Böylelikle alan içerisinde olan kişilerin sıcaklığı tespit edilebilecek ve rahatlıkla hasta olup olmadıkları izlenebilecektir. Kullanıcının ölçüm verilerine yorum yapmasına gerek kalmadan net bir sonuca ulaşabilinecektir. Bu özellik olmayan termal kameralarda dış etkenler (sıcaklık yayan materyaller) ölçümü etkileyecek ve kullanıcıyı yanıltacaktır.