Gaz türbinlerinde verimliliğin sağlanması

Sadece endüstride değil, aynı zamanda komün güç ve ısı tedariği alanında gaz türbinleri, örneğin kombine ısı ve elektrik santrallerinde (CHP) veya kombine gaz ve buhar güç istasyonlarında kendilerini güvenilir ve önemli bileşenler olarak kanıtlamıştır. Bir gaz türbininin optimum şekilde ayarlanmış işletme parametreleri, ilgili tesisin gerçekten verimli ve ekonomik bir şekilde çalışıp çalışmadığı konusunda belirleyici bir faktördür.

Egzoz gazı parametreleri ve yanma sürecinin ayarlanması arasındaki karmaşık ilişki, optimum performans için temel oluşturur. Bu sebeple, verimli çalışmanın güvenilir ve yüksek hassasiyetli bir ölçüm cihazına sahip olması önemlidir.

Zorluk

Gaz türbinlerinde emisyon ölçümleri için çok düşük ve çok yüksek gaz konsantrasyonları kesin olarak ölçülmelidir.

Doğru ayarda ve gaz türbininin doğru çalışma noktasında çok düşük CO-NOX emisyonları:

• Mümkün olduğunca yüksek bir ölçüm doğruluğu elde etmek için, egzoz gazı neminin etki faktörü azaltılmalıdır. Bu, egzoz gazı parametrelerinin, yüksek egzoz nemi (gaz hal durumu) ile seyreltilmesinin yanı sıra, egzoz gazı parametreleri ve kondensat (sıvı hal) arasındaki kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak sızıntıyı içerir.

Tesisi başlatırken ve farklı yük seviyelerinde çok yüksek gaz konsantrasyonları:

• Bu prosedür sırasında, seyreltme olmaksızın düşük sensör tarafından telafi edilemeyen bir gaz konsantrasyonu tepesi oluşabilir.

Çözüm: testo 350 ile yüksek doğrulukta emisyon ölçümleri.

Portatif baca gazı analiz cihazı testo 350, çok düşük ve yüksek gaz konsantrasyonlarında bu ölçüm doğruluğu gereksinimlerini karşılar:

Düşük gaz konsantrasyonlarında, bu uygulama için özel olarak geliştirilen ve 0.1 ppm’lik bir çözünürlükle üretilen NO2 sensörü ve NOdüşük sensörünün kombinasyonu, yüksek doğrulukta ölçüm değerleri sağlar. Entegre gaz hazırlama ve patentli özel hortumlu egzoz gazı probu NO2 emilimini ve egzoz gazı parametrelerinin seyreltilmesini engeller. COdüşük sensörü ile birlikte, optimum servis ve gaz türbinlerinin ayarlanması için ihtiyacınız olan ölçüm teknolojisine sahip olursunuz.

Beklenmedik yüksek gaz konsantrasyonlarında, tek kanal dilüsyonunun ölçüm aralığı uzantısı otomatik olarak aktive edilir ve bu sayede COdüşük veya NOdüşük sensörünüz aşınmadan korunur. Eşsiz elektronik titreşim sayesinde, alışılagelmiş ölçüm doğruluğu, 40x’e kadar seyreltme faktörlerinde bile korunur. Bu, tepe noktalarının ve yüksek konsantrasyonların herhangi bir sorun olmadan ölçülebilir olduğu anlamına gelir.

Whitepaper

Komünal güç ve enerji arzından petrol ve gaz endüstrisine – gaz türbinleri pik yük aralığında büyük miktarlarda enerji üretmek için vazgeçilmezdir. Yakıt ve egzoz gazı yoğun işleminin verimli ve çevre dostu çalışması için, tesisin en uygun şekilde ayarlanması gerekir. İlgili tüm konuları servis mühendisleri için geliştirilen yeni teknik dokümanımızda bulabilirsiniz.:

• Egzoz gazı emisyonlarının analizi

• Gaz türbini tesislerinin etkinlik derecesinin artırılması

• Çok düşük ve yüksek gaz konsantrasyonlarında hassas ölçüm 

• Yanma proseslerinin optimum ayarı

İndir

Bir bakışta avanatajlar

testo 350 ile yüksek doğrulukta emisyon ölçümleri

  • Hassas COdüşük ve NOdüşük sensörleri sayesinde düşük konsantrasyonlarda yüksek ölçüm doğruluğu
  • Ölçüm aralığı genişletme ve sensör koruması sayesinde ek sensörsüz yüksek konsantrasyonları ve zirveleri ölçün
  • Entegre gaz hazırlama, ölçüm değerlerinin nem ile seyreltilmesinden korunmasını sağlar, örn. egzoz gazıyla yoğuşmuş NO2
  • 30 saniyede ölçmeye hazır
  • Kullanıcı tarafından sahada kolay ve hassas test gazı ayarı

Uygulama krokisi

Burada gaz türbinleri ile ilgili en önemli bilgileri indirebilirsiniz:

• Emisyon geliştirme (Lambda)

• Optimum gaz türbin ayarları

İndir