testo 350 emisyon ölçüm cihazı ile çimento üretimini izlemek ve optimize etmek.

Dünya çapında, yapı sektöründe çimentodan fazla kullanılan başka bir malzeme yoktur – ve talep de her geçen gün artmaktadır. Buna göre; arz büyümekte ve piyasadaki rekabet de gitgide zorlaşmaktadır. Sonuç olarak, zaman ve para tasarruflu üretimin yanında, kusursuz ürün de üreticiler için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, çok sayıda çevre koruma yönetmeliğine de uyulması gerekir.

Bu alanda başarılı olabilmek için, çimento üreticilerinin, testo 350’nin sahip olduğu gibi modern ölçüm teknolojisi kullanmaları gerekir.

 

Örnek uygulama: PDF dosyası

Sorun

Çimento üretiminde, oluşan emisyonların izlenmesi ve analizinde 3 ana başlıktan bahsedilebilir:
 

Tuğla üretiminde fırın atmosferinin test edilmesi
Bu proseste, 1,100 °C – 1,300 °C ortalama sıcaklığa ulaşılır. Ek olarak, 2 hacim % O2, max. 500 ppm CO ve ortalama 1,000 ppm NO konsantrasyonu beklenir. Bu değerlerin kaydı için olası yer, döner fırın çıkışlarıdır. Burada, ön-ısıtma giriş ve çıkışlarında hatalı hava girişi olup olmadığı kolayca belirlenebilir.


Ön ısıtıcıdaki fırın atmosferinin test edilmesi
Çimento üretiminin temel sürecinde; CO2’yi atabilmek için, sıcak proses havası karşı yönünde hammadde, siklon kule boyunca aşağıya itilir. Ön ısıtıcı çıkışında ölçüm değerlerinin 700 °C, 3 hacim % O2, 500 ppm CO ve 400 ppm NO şeklinde olması beklenir. Bu parametrelerin günlük ölçümlerinin yapılması tavsiye edilir.
 

Çevre yükümlülüklerine uygunluk
Çimento üretimi; insana ve doğaya zarar verebilecek yüksek düzeyde emisyon meydana getiren, hammadde ve enerji yoğunluklu bir prosestir. Örneğin, düzenli kurutma ve ısıtma; prosesten yoğun miktarda toz içeren atık gaz açığa çıkartır. Yanmada açığa çıkan; karbondioksit emisyonlarıdır.
 

Tüm emisyonların, çevre koruma yükümlülüklerine uyduğundan emin olmak için, emsiyonlar en iyi şekilde ölçülmeli ve direkt olarak bacada analiz edilmelidir. Bu; sorumlu kişinin sisteme zamanında müdahale edebilmesi ve limit değerlerinde bir ihlal söz konusu ise ilgili süreçlerin optimize edilebilmesi için tek yoldur.

Dünyada yapı malzemesinde en çok kullanılan madde olan çimento alanında rekabetçiliği sürdürebilmek için; sadece kısa sürede ve düşük fiyatla iyi kaliteyi garantilemekle kalmayıp, ayn zamanda ilgili çevre koruma yükümlülüklerine de uyulmalıdır. Testo AG bu görevi üstlenmiş ve bu konuda en uygun çözümü geliştirmiştir: emisyon ölçüm cihazı testo 350.

Tuğla üretimi (kalsinasyon işlemi)

Ham granülün ön ısıtma tesisinde ve döner fırında pişirilmesi.

Çözüm

Portatif emisyon ölçüm cihazı testo 350, profesyonel baca gazı analizi için uygun bir cihazdır. Cihaz; kontrol ünitesi ve analizör ünitesinden oluşmaktadır. Kontrol ünitesi; testo 350’nin kaldırılabilir kontrol ve gösterge ünitesidir. Ölçüm değerleri, kontrol ünitesinin renkli grafik ekranında açık bir şekilde görüntülenir. Ölçüm teknolojisi, analizör kutusu içerisinde yer almaktadır. Dahili hafızası sayesinde, ölçüm verileri analizör ünitesinden kontrol ünitesine aktarılabilir. Eğer gerekirse, birkaç analizör ünitesi eş zamanlı olarak çalıştırılabilir ve tek bir kontrol ünitesi ile yönetilebilir.
 

Ölçüm cihazının sağlam gövdesi, entegre darbe korumasına sahiptir. Cihazın kirlenmesinden kaynaklanabilecek duraklama süresi, sağlam yapısı sayesinde en aza indirgenir. Kapalı hazneler cihazın iç kısmının, çevrenin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar. Kontrol ünitesine alternatif olarak, işlemler aynı zamanda bir PC ya da dizüstü bilgisayar ile doğrudan bağlantılı olarak da yapılabilir. Programlama sonrasında, analizör ünitesi bağımsız olarak ölçümleri yürütebilir ve verileri depolayabilir. Bu, ölçüm rutininin verimliliğini arttırır.
 

Çimento endüstrisi için optimize edilmiştir
Kontrol ünitesi, testo 350 kullanımı için önerilir. Bunun yanı sıra, analizör ünitesi – çeşitli sensörleri ile birlikte – olmazsa olmazdır. Örneğin, analizör ünitesindeki O2 ile, egzoz gazındaki oksijen konsantrasyonu ölçülebilir; CO sensörü ile, birçok farklı alandaki CO konsantrasyonu ölçülebilir; son olarak NO ve opsiyonel NO2 sensörü ile, NOx limit değerlerine uyumluluk kolayca izlenebilir. Egzoz gazı, kuru gaz olarak ifade edildiği ve bu yüzden resmi ölçüme uyduğu için (resmi emisyon ölçümünden önce, hazırlık ölçümleri için gereklidir), peristaltik pompalı Peltier gaz hazırlama gereklidir (opsiyonel olarak mevcut). Stokiometrik koşullara rağmen yüksek CO konsantrasyonları, tek bir yuva için ölçüm aralığı genişletme kapsamına alınabilir (CO).
 

1 metrelik gaz örnekleme probu ve 1,200 °C’ye varan termokupıl probu, çimento endüstrisindeki temel ekipmanlardır. 5 metre uzunluğundaki ek bağlantı kablosu, verilerin kontrol ünitesinden analizör ünitesine iletilmesini sağlar. Pratik testo easyEmission yazılımı özel bir fayda sağlar. Verilerin bilgisayarda depolanması, dokümante edilmesi ve analiz edilmesini sağlar. Buna ek olarak, ölçüm sonuçlarının sahada çıktısı alınabilir.

testo 350 – avantajları:

• Yardımcı cihaz ön ayarlarıyla kılavuzlu kullanım – daha kolay ölçümler için

• Geniş renkli grafik ekran – kötü ışık koşullarında daha fazla rahatlık için

• Darbelere ve kire karşı dayanıklı – zorlu ortamlarda kullanım için ideal

Detaylı bilgiler