1x ölçün – 3x tasarruf edin!

Enerjiden, emisyonlardan ve yüklü maliyetlerden tasarruf edin!

Bir kez ölçün, üç kat tasarruf edin

Yanma proseslerinin optimizasyonu için baca gazı testi

Yanma prosesiniz ne kadar verimli? Testo’nun ölçüm cihazlarıyla baca gazındaki temel değerler kolay ve hızlı bir şekilde belirlenebilir. Bu temelde, çevreyi korumak için süreci optimize edebilir ve enerji, emisyon ve maliyetlerde üç kat tasarruf edebilirsiniz.

Enerji talebi ve küresel sürdürülebilirlik

İklimin korunması en önemli önceliktir ve Paris iklim hedeflerine ulaşmak zaten birçok şirketin iş stratejisinin bir parçası. Aynı zamanda, birçok ülkede giderek daha katı yasal gereklilikler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, CO2 emisyonlarını azaltmak birçok alanda büyük bir zorluk olmaya devam etmektedir. Proseslerin yüksek sıcaklıklar gerektirdiği durumlarda, şu an için fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmaya devam edecektir.

Emisyonlar: Ekoloji ve ekonomi

Sera etkisi, dünya atmosferindeki gazlardan kaynaklanır. Bilindiği gibi burada en büyük rolü fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit (CO2) oynamaktadır.

Bir birim yakıttan ne kadar fazla ısı elde edilirse, bağıl CO2 emisyonu o kadar düşük olur. Bir yakma tesisinin optimum çalışma aralığı, fazla hava temelinde belirlenir: ne kadar azsa, o kadar verimlidir:

Optimum yanma genellikle, tam yanma için yeterli fazla hava ve dolayısıyla oksijen varsa elde edilir, ancak aynı zamanda fazla hava miktarında düşük bir tavan değer vardır, böylece mümkün olduğunca az sıcak baca gazı ve dolayısıyla termal enerji atmosfere kaybolur.

Optimum verimlilik için çok önemli bir ön koşul, O2, CO ve CO2 oranlarının hassas bir şekilde belirlenmesi ile baca gazının analizidir. Fazla hava bu değerlerden belirlenir. Deneyimler, yüzde bir puan daha az fazla hava ile yakma tesisinin veriminin yüzde bir arttığını göstermektedir.

Orta ölçekli bir elektrik santralinde aylık 15 milyon Euro’luk yakıt maliyeti için bu, 150.000 Euro’ya kadar tasarruf edilebileceği anlamına gelir.

Buna, gerekli emisyon haklarındaki tasarruflar da eklenir. Bunlar zamanla daha pahalı hale geliyor.

Emisyon hakları için ölçü birimi, CO2 eşdeğerinin metrik tonudur (t CO2e).

Örneğin 2021’de 500 MW kapasiteli ve yıllık yaklaşık 3.8 milyon t CO2 emisyonuna sahip linyit yakıtlı bir santral, CO2 emisyonlarını %1 oranında azaltarak yaklaşık 2 milyon Euro tasarruf sağlayabilirdi.

Emisyonlardan kaynaklanan çevre kirliliği sır değildir. Aslında, kirlilikteki artış nedeniyle son yıllarda daha fazla sorunun yaşandığı da bir gerçektir. Sorumluluk alanlarındaki emisyonları kontrol altında tutmakla görevli olanlar için burada kılavuz ilkeler bulunmaktadır.

Ancak bunu yapmak için elinizde bir emisyon ölçüm cihazı olması gerekir. Modern teknik özellikleri sayesinde, özel baca gazı analiz cihazı, az miktarda kirliliği bile kaydetme ve böylece ayrıntılı değerler elde etme kapasitesine sahiptir. Cihazlar, özellikle sanayi sektöründe pratik birer destek ünitesidir. Kullanışlılıkları ve mükemmel ekipmanlara sahip olmaları nedeniyle kolaylıkla kullanılır ve analiz edebileceğiniz çok hassas ölçüm değerleri sunarlar.

Emisyon ölçüm teknolojisini satın alırken yararlanacağınız ipuçları:

 • Uygulama alanları – bunlar için özel cihazlar mevcuttur
 • Veri alanlarının kaydı, örneğin CO veya SO2
 • Cihazın ölçüme hazır olması
 • Entegre sensörler

Endüstriyel tesisler için baca gazı ölçüm cihazınız

Endüstriyel tesisatlardaki baca gazı analizleri, örneğin baca gazı içindeki yüksek sıcaklıklar, yüksek nem veya yüksek toz içeriği gibi zorlu koşullarda yapılmalıdır. Kaynak ve enerji yoğun işlemlerde emisyon ölçümleri alınır; bu sırada karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2), azot oksitler (NOX) veya kükürt dioksit (SO2) gibi büyük miktarlarda emisyonlar üretilir. Çok sayıda egzoz gazı probu, sensörler ve otomatik seyreltme veya Peltier gazı hazırlama gibi özel seçenekler sayesinde, Testo’nun egzoz gazı analizörleri aşırı talepler için özel olarak geliştirilmiştir.

Testo baca gazı analizörünün size sundukları

 • Sayısız ölçüm parametreleri: O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, H2
 • Geniş prob seçenekleri
 • Sensörlere ve aşınan parçalara rahat erişim
 • Yazılım ile ölçüm verilerinin yönetimi

Endüstriyel alanlarda emisyon ölçümleri için tüm Testo emisyon analizörlerine genel bakış

Portatif, endüstriyel emisyon ölçümü için el tipi ölçüm cihazı

Zorlu emisyon ölçümleri için el tipi, kompakt, 4 sensörlü emisyon ölçüm cihazı


4 sensör


O2 (standart sensör)


Opsiyonel sensörler:
CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2


CO2 tespiti
(O2‘den hesaplama, standart)


Standart:
Sensör faktörünün seyreltilmesi – 5
Sensör faktörünün seyreltilmesi – 2


 

Detaylı bilgi

Portatif, endüstriyel emisyon ölçümü için profesyonel, çok yönlü ölçüm sistemi

6 sensör ve daha fazla esneklik ile, kontrol ünitesi ve analizör kutusu sistemi, endüstride ölçüm görevleri için en uygun çözümü sunar


6 sensör


O2 (standart sensör)


Opsiyonel sensörler:
CO, COlow, NO, NOllow, NO2, SO2, H2S, CxHy


CO2 ölçümü
(Opsiyonel: CO2 infrared sensör ile donatıldığında)


Opsiyonel:
Bir sensörün seyreltilmesi, seçilebilir faktör: 2, 5, 10, 20, 40
Sensör faktörünün seyreltilmesi – 5


 

Detaylı bilgi

Diğer avantajları:

  • Opsiyonel: Peltier gaz hazırlama
  • Opsiyonel: uzun süreli ölçümler için temiz hava valfi
  • Renkli ekran
  • Opsiyonel: SO2 low ölçüm ısıtmalı / ısıtmasız
  • Opsiyonel: birkaç analizör kutusunun veri tabanı üzerinden bağlanması

Gemi motorlarında emisyon ölçümleri için ölçüm

sistemi

Portatif egzoz gazı analiz sistemi, marin dizel motorlarındaki emisyon ölçümleri için sertifikalı bir çözümdür


6 sensör


O2


Standart:
CO, NO, NO2, SO2


Standart:
CO2 infrared sensör


Standart:
SO2 seyreltilmesi seçilebilir faktör: 2, 5, 10, 20, 40


Standart:
Sensör faktörünün seyreltilmesi – 5

Detaylı bilgi

Diğer avantajları:

  • Peltier gaz hazırlama
  • Uzun süreli ölçümler için temiz hava valfi
  • Renkli ekran

Tüm uygulama alanlarına genel bakış

Testo ile baca gazı analizi: profesyonel ve güvenilir.

Baca gazları CO2, CO’nun yanı sıra oksitler veya kurum parçacıkları içerir. Bunlar çevreyi kirletir, iklim üzerinde olumsuz etki yapar ve insanlar için sayısız sağlık riskini barındırır. Testo’nun profesyonel baca gazı analizörleri ile yapılan baca gazı analizi, yanma işlemlerini daha verimli hale getirmeye, termal işlemleri optimize etmeye ve her şeyden önce emisyonları azaltmaya yardımcı olur.

 • Atmosferin olabildiğince düşük kirletici seviyesi sayesinde korunması
 • Mümkün olan en verimli şekilde enerji kullanımı
 • Egzoz gazı hacmi ve enerji kaybı başına belirlenmiş kirlilik seviyelerine uyum

İslilik miktarı ölçüm cihazı

İslilik sayısı ölçüm cihazlarından biri de kararma derecesi ölçüm cihazıdır. Kullanışlı cihaz, islilik sayısını ve kurum konsantrasyonunu ölçebilir. Cihazı yanınıza almanız ve farklı iş yerlerinde kullanmanız mümkündür. Bu özel ince partikül ölçüm cihazı, doğrudan bir değerlendirme yapabilir.

Bu özellikle önemlidir, böylece verilerinizi sahada kullanıma hazır hale getirir ve tepki verebilirsiniz. Özellikle dizel motorların test edilmesi için önemlidir. Bu şekilde emisyon oluşumu engellenir. Kurum emisyonunu azaltmak için bir dizel motorun enjeksiyonu da ayarlanabilir.

Testo’nun portföyündeki enstrümanlar endüstri için de uygundur. Bu nedenle, test etmek istediğiniz dizel motorların araçlarda mı, sanayi tesislerinde mi yoksa gemilerde mi olduğu önemli değildir. Ölçüm sistemlerinin artık sahada kurulması gerekmez. Bu, önemli miktarda maliyet tasarrufu anlamına gelir.