İlaç, gıda veya sıcaklık-nemden etkilenen endüstriyel ürünlerin depolama koşulları her zaman kontrol edilmelidir. Mevsimsel değişkenler veya deponun soğutucu sistemlerin performansı sürekli stabil kalmayacağından bu ortamların kritiklik seviyesine göre yılda en az bir kere kontrol edilmesi gerekmektedir.

Haritalamada kullanılan cihazların 17025 TÜRKAK tan akredite bir laboratuvarda yıllık olarak kalibrasyonunun yapılıyor olması gerekmektedir.

Haritalamada sıcaklık ve nem parametrelerinin nasıl davrandığı konusunda yetkin bir personel ile cihaz yerleştirmesi çok önemlidir. Bu parametrelerin davranışı cihazların alacağı ölçümleri etkilediğinden doğru noktadan doğru verinin alınması gerekmektedir.

Detaylı bilgi