Odalarda hava nemi ölçümü: uzmanlık serisi

EN 16798 ve diğerleri:
Avrupa yönetmeliklerinde nem

Konut ve konut dışı alanlarda HVAC sistemleri için bir dizi uluslararası düzenleme vardır. Binalar açısından en önemlisi EN 16798 standart serisidir. Ana odak noktaları her zaman odalarda hava kalitesive hava hijyeni üzerinedir. Bu arada, enerji tasarruflu çalışmalar da giderek önem kazanmaktadır. Yönetmeliklerin, standartların veya direktiflerin gereklilikleri, devir teslimi, yürütülmesi ve işletilmesi; hijyen, hijyen denetimleri veya sistemlerin bakımı ve servisi için test ve ölçüm prosedürleriyle ilgilidir.

Ancak iç mekan neminin uluslararası standartlar ve mevzuattaki gerçek önemi ve mevcut durum nedir? Bir örneğe bakalım: 1 Ocak 2018’den beri, konut dışı havalandırma sistemleri için Avrupa’da yeni minimum ısı geri kazanım rakamları uygulanmaktadır. Kapalı devre sistemler için bu %68, döner ve plakalı ısı eşanjörleri için %73’tür. Bu, Eko-Tasarım Direktifi veya daha kesin olarak AB 1253/2014 “Havalandırma üniteleri için eko-tasarım gereklilikleri” düzenlemesiyle uygulanmasını öngörmektedir.

Avrupa sanayi dernekleri Eurovent ve EVIA, halihazırda, ısı geri kazanımı ve nem geri kazanımı için konut dışı havalandırma sistemleri için verimliliği artıran önlemlerin yanı sıra, nem geri kazanımını AB Yönetmeliğine dahil etmeye çalışmaktadır. Bu, nem alma (soğutma) için gerekli enerjinin yanı sıra gerekli tüm nemlendirme ve donma koruması anlamına gelir. Kesinlikle önemli gibi görünüyor. Ancak bu örnekten başka, boru hattında başka neler var ve bugün iç mekan nemine ilişkin Avrupa standartlarının ve düzenlemelerinin mevcut durumu nedir?

İç ortam hava nemini ve rutubetini ölçmek için güvenilir bir yol mu arıyorsunuz?

testo 625 termohigrometre: Pratik ve kompakt

Erişilmesi zor ölçüm noktaları için, nem ve sıcaklığı ölçmede değiştirilebilir bir proba sahiptir.
Ürüne Git

testo 610 nem ölçüm cihazı: el tipi ve kullanımı kolay

Nem ve sıcaklık ölçümü için entegre problar ile.
Ürüne Git

testo 605i termohigrometre: küçük ama akıllı

Nem ve sıcaklığın hızlı nokta ölçümleri için ideal olan bu uygulama tabanlı Akıllı Prob, gerektiğinde akıllı telefon veya tablet yoluyla değerlendirme ve dokümantasyon seçeneği de sunar.
Ürüne Git